Villoveega

Sångtexta | Musikvideo | Tack till

© Musiik – Mika Mylläri | Oola – Isa Lindgren-Backman (2022)

VILLOVEEGA

I liive staar man tykelt vi na veegsjeel
O veit int hokan trudå man ska ta.
Ti hööger elder vänster, bara framåt
För bakååt vill int naan et man ska gaa

Ein deil ti hallder på me vegagrusning
o somt åv oss har jemt siin fiile tom
Somt foltsi fastnar jemt i moronrusning.
All veega, nee, ti leider int ti Rom

Foltsi far et peedveega, Motorveega, skogsveega
Ja et villoveega
Landsveega, jeernveega
Fisi folk på skyddsveega
Ja et villoveega

På villoveega er vi all
Fö villoveega er vårt kall
På villoveega hamnar vi på fall
På villoveega e vi all

På villoveega får an va
på villoveega tu o ja
På villoveega finns int morondaan
På villoveega vaal e bra

Fö liive steder int åpp ååv ein veegsjeel
O baket rööljuus har du fiile toom
O ere rusning kan du ta ein sjöväg
all veega böver ju int leid ti Rom

TRÄÄSTAAN

Jer vann tiide ha stedd kan an känn hor allt ein gang var
Jer vann gatåjuuse lyyser
åpp enkelrikta gatåna

Finns he som e kvar i minne
från bååndoome, ungdomstiid
Djöömd i sjääle o sinne
ein läntan efter ro o frid.

I he träästaan
400 år ååv he träästaan
Ja kan bireett om he träästaan
som

veit allt he som vi dröömd om
o såå he vi entå vaalt
Höört allt he som sko va hemlit
påminner oss om vem vi var

För ja minns he gambel liive
jer nerisataan
He stugåknuute du kysst me
läng saan
jer neristaan

Gaadd i steinfootes skuggå
o sjungd saan bort halva daan
Snubbla över gatåsteina
på natte baket fest i staan

Ja, va ja minns he gambel liive
jer neristaan
All ställa man kuna djöömb se
från allt jer neristaan

He e så läng saan he gambel liive jer neristaan
He vegakorsning du djick ifrån me jer neristaan

HÖÖSTVINDA

Soole ha gaadd neer
Naating smeker diin kind
Eismend staar du jeer
o du höör he er ein sång
ååv ein vind.

Mååna lyyser klaar
stänger somares grind
Entå staar du kvar,
höör ein sång ååv ein vind
ååv ein vind

O he sjunger ein vals
om ei drööm som vaal sann
i våågonas svall
som slår moot land

Halkokaris strand
er i våågonas famn
tå di slår i land me ein sång
som di höör ååv ein vind

Veede somnar in
stänger öögona siin
o ja vill et miin näätre fylls
ååv ein sång ååv ein vind

FYRÖN

Ein solnedgang
Ein varman strand
Ein fyr vaktar lillan hamn
Ein eismend båt
heilt stilla står men
snart vind i seglen får

I havets brus
ein seinsomarnatt
ein fiskar siin skatt
ååter från haave fåår
Men nåår?
Men nåår?

Ein morgonrand
ein svalan strand
Ein fyr vaktar toman hamn
Vann er ein bååt
nu baket stormen?
Fick Fiskar-Kalle somn
i havets djupa famn

Ein solnedgang
vi ein strand
O ein hamn fäller ein tår
nu baket stormen
Ååra gaar
Fyyre eismend staar

HARRBÅDA

Mitt i natte på Harrbåda
ut på udde så kan
tu få sii naa på Harrbåda
naa ti sejr et er sant

Gårr seint på natte på Harrbåda
ut på udde så kan
tu få höör naa på Harrbåda
Naa ti sejr et er sant

Skåd et

Ha du jiriveeden gaadd längs et
Harrbådas udde mitt i natte?
Kanstsi tu höört naa? Elder såå du naa?

Skåd et!

Harrbådas Jungfru komber altjemt me ein varning

Trööst tu fa ut ti Harrbåda?
Ut på udde så kan
tu få höör naa på Harrbåda
Naa tu veit et er sant

Fara eismend ti Harrbåda
Ut på udde så kan
du få höör naan på Harrbåda
Naan tu veit et er sann

skåd et!

Foltsi talar om ein kvinnå som gaar eismend längs et strande från Harrbådas udde ti Elba.
Om du mööter hennar, så ere inda du siir ein viitan vååldna som sjunker i haave, elder försvinder bland trääda. Men he tu höör komber int du ti glöömb. Fö Harrbådas kvinnå. Hon grååter.

Stackas bruude på Harrbåda
lömma eimend kvar i land.
Baket skeppsbråtte ut på Harrbåda, tå haave tog var båån o man.
Stackars bruude på Harrbåda
överdjivi på ein strand.
Gaadd i haave på Harrbåda.
Men lömma sjääle kvar på land.

NAA SOM VI VILL HAA

Vill du veta naa om kvinnfolk?
Naa du böv föstaa?
Naa vi tykelt talar grömt om
Naa som vi vill haa

Du tror du veit va du kan djee
du tror vi vill ha kara neer på knää
Du tror du int veit va som stjeer
Du tror et vi er svår ti föstaa

Men nu ska ja sej
va varinda kvinnhjoon vill
Vill int haa na bloomona o julchoklaa

Vi vill ha fickona på kleeda!
På böxona o kjoolsla
På kläninga o ståppajackå
Ja! He e va vi vill haa
Va vi vill ha

Du tror du veit va du kan djee
du tror vi vill ha kara neer på knää

Du tror vi vill ha kara ner på knää
Du tror vi int veit va som stjeedd
Ho kan e va så svåårt ti föstaa?

Men nu ska ja sej
va varinda kvinnhjoon vill
Vill int haa na bloomona o julchoklaa

Vi vill ha fickona på kleeda!
På böxona o kjoolsla
På kläninga o ståppajackå
Ja! He e va vi vill haa
Va vi vill ha

I VÅÅRAS

Vi flöy ilaag
langt från staan
Vi var ein paar
o flöy bort jaan
vi flöy så höögt
ein heim vi söökt
vi flöy i ploo o holld ihoop

Vi viila tii på ååkra o sovd i skoojis famn
Vi flöy på stedå vinga som bar från strand ti strand
I midnatts soole levd vi
så frii som man kan va
men hööste komber haståt
vi far tii vinde draar

Saan vi kom tibaaks ååter i vååras
så va du int nameir ter som ja pa haa de
He er ein toman plats
i skyyn breiver me
Ein trenå he flyyer alder meir

Saan vi flöy tibaaks ååter i vååras
så va du int nameir ter som ja pa haa de
He er ein toman plats
i skyyn breiver me
Ein trenå he flöy eismend heim

TÄNK

Tå ja gaadd åkring igåår
tänkt ja söis åpåå
våår liive på våår joole
Lever som göula varin daa
Liive he ska gaa me fart
Vi tror int tess på hoote

Tå ja skådar åkring
siir ja heime miin
men får ja haa kvaar he?

Vi tror et liive er ein lopp
han som er först i måål har hopp
men va lömmar vi baket oss
Tänk

Tänk foltsi tänk
tå ein rööan sool gaar neer
va framtiide åt oss djeer
Djer

Djer du he he som du kan
tå du gaar längs et ein strand
ein trudå i skooji
på vår joole

Tå ja skådar åkring
siir ja int naating
som int aader o sku sii
Men vi har så faanes bråått
liive ska gaa amppert ååt
Sku int vi kuna stedd o frååg
För vii?

Du tror et liive er ein lopp
han som er först i mål har hopp
men va lömmar du baket de?

Tänk…

VAGGVIISÅ

Ja ska sjung åt er
såläng ja andas
Ja ska vagg de i famne
o vagg de i hjerta
Ja ska skydd er tills morne he randas
fö ja lovar et mörkre tar slut

Ja ska sjung fast int du jemt
vill höör me
Ja ska halld de i arma miin fast du vaal älder
Ja e jer djinom gläädje o sorge
Medde jemt fast miin daga gaar ut

Ja ska sjung fast du kanstsi int höör me
Ja ska halld de i minnen miin fast ja vaal älder
Te ja bar djinom glädje o sorge
Ber de jemt
fast diin daga gaadd uut

Ja ska sjung åt er såläng ja andas