#Kultur under tiden

Under våren 2020 drabbades vi av den globala koronapandemin. Den humanitära katastrofen kan vi få helhetsgrepp om först efteråt. Många miste sina jobb. Speciellt inom kulturbranchen. Det kan ändå inte jämföras med de människor som mist sin närastående, eller sin egen hälsa i sviterna av COVID-19. Något som ändå vuxit ur tragedin är idéerna. Anpassningsmöjligheterna. Nya arbetssätt. Nya samarbeten. Projekt som aldrig skulle ha förverkligats under normala omständigheter.
Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet utlyste snabbt en specialutdelning #kulturundertiden som yrkeskonstnärer eller konstnärsgrupper kunde ansöka om gör att förverkliga ett konstprojekt inom ramarna av det undantagstillstånd finland befann sig i.

Jag är oerhört tacksam att arbetsgruppen jag grundat med skådespelare och musikalartist, Sarah Nedergård och musiker och mångkonstnär Frank Berger blev beviljade stör för vårt projekt vid Torgare Prästgårds museiområde.

Resultatet av stipendiet blev en dramatiserad, guidad rundtur i nio delar på Torgare i Kronoby. Infilmningarna skedde med rådande fysisk distans. Aldrig mer än 2 skådespelare filmades åt gången i utrymmen inomhus.

De nio delarna kan du se här.

Del 1 – Torgare
Del 2 – Militärmuséet
Del 3 – Prästerna
Del 4 – Vinden och Annie Krokfors
Del 5 – Lantbruksmuséet
Del 6 – Päärokällarn
Del 7 – Skolmuséet
Del 8 – Sägner och berättelser
Del 9 – Torgare idag

Medverkande var
Regi, editering och manuskript, skådespelare, sångare
(på basen av Stiftelsen Torgares existerande guidematerial) – Isa Lindgren-Backman
Musik, sång, kamerateknik, skådespelare – Frank Berger
Producent, textning, skådespelare, sångare – Sarah Nedergård
Musei- och infilmningsassistent (via Stiftelsen Torgare) – Mårten Backman

Övriga skådespelare, musiker och medverkande
Petra Rauhala, Kristian Snellman, Lydia Backman, Eva-Lott Björklund, Jacob Sundström,
Edith Ågren, och många andra Torgareaktiva.