Tack till Villoveega

Sångtexta | Musikvideo | Tack till

Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden

TACK TILL

Alf & Tuula Mylläri, Pauliina Holmqvist, Jessica Riippa, Rebecka Sretenovic, Kristian Snellman, Anna Wikström / Annas Beautybox, Elive Music, Luckan Karleby

© Musiik – Mika Mylläri | Oola – Isa Lindgren-Backman (2022)